Tietoa homevaurioista

korjaus

Mitä home on

Home eli homesienet ovat pieniä, yksinkertaisia sieniä. Hometta esiintyy kaikkialla luonnossa. Ne kasvattavat sienten tapaan rihmaston ja leviävät itiöiden avulla. Homerihmastot muodostavat nukkamaisia pesäkkeitä, ja itiöt antavat niille usein kirkkaan värin. Home levittää itiöitä ilmaan. Homesienten aineenvaihdunta tuottaa ilmaan tunkkaista ja kellarimaista hajua. Rakennuksissa homeet löytävät kasvualustaa, jos materiaalin pinnan kosteus pysyy pitempiä aikoja 75-80 %:n yläpuolella. Jos rakenteen kosteus pysyy kuukausia 90-95 %:n yläpuolella, homesienten lisäksi alkaa esiintyä lahottajasieniä.

Kosteutta voi tulla maaperästä tai rakenteiden kautta. Myös putkivuodot tai puutteellinen eristys voivat aiheuttaa vaurion. Lämmitetyissä rakennuksissa kosteutta on myös vesihöyryn muodossa. Vesihöyryn ei ole ongelma, jos se ei pääse tiivistymään rakenteisiin, vaan poistuu ulkoilmaan oikein suunnitellun ja oikein käytetyn ilmanvaihdon avulla.

Aistinvarainen tarkastus

Jos epäilet homevauriota, voit pyytää taloyhtiön edustajaa tarkastamaan asian. Ilmoitetun vaurion tarkastaminen suoritetaan aistihavainnoin mielellään siten, että asukas on mukana tarkastuksessa. Samalla voidaan suorittaa rakenteen kosteusmittaus. Mikäli hometta ei aistihavainnoin löydetä ja epäilet hometta kuitenkin olevan, voit kääntyä kaupungin ympäristökeskuksen puoleen ja pyytää homemittausta.

Viranomaisten suorittamat mittaukset

Kaupungin ympäristökeskulsen homeiden mittaus on maksuton. Työkuorman vuoksi varaudu kuitenkin odottamaan mittausta jopa joitakin kuukausia.

Muiden yhtiöiden suorittamat mittaukset

Viranomaisten lisäksi on kaupallisia yrityksiä, jotka suorittavat homevauriotutkimuksia kuten Tarkastustekniikka,  Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy sekä Suomen Sisäilman Mittauspalvelu Oy. Muita alan yrityksiä löytyy hakusanalla Home- ja kosteusvaurioiden kartoitusta ja homeenpoistoa.

Korjausvastuukysymykset

Korjausvastuu jakautuu osakkeenomistajien ja asunto-osakeyhtiön kesken asunto-osakeyhtiölain 4. luvun 2§ ja 3§:n mukaan. Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut hallinnassaan olevat tilat. Asunto-osakeyhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan huoneiston sisälläkin rakenteista johtuvat viat sekä pitämään kunnossa eristeet, huoneistoihin asennetut johdot, kanavat sekä vesihanat. Osakkeenomistajan tulee viivytyksettä ilmoittaa sellaisesta huoneiston sisäpuolella olevasta viasta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Tällaisia ovat mm. rakennuksen eristeet, kuten lämpö-, ääni- ja vesieristeet. Jos osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, hän saattaa joutua korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen lisävahingon.Osakkeenomistajan tulee aina huolehtia, että huoneistoon jälkeenpäin asennetut kaapistot, kalusteet tai päällysteet eivät aiheuta huoneiston puutteellista ilmanvaihtoa.

Ennaltaehkäisy

Asukkaan tulee huolehtia huoneiston riittävästä tuuletuksesta ja korvausilman saatavuudesta. Pyykkien kuivattamista huoneistossa on syytä mahdollisuuksien mukaan välttää. Ilmanvaihtoventtiilit tulee puhdistaa säännöllisesti. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa kytkeä pois päältä ja ilmanvaihtoventtiilit tulee pitää siinä asennossa, johon ne on säädetty ilmanvaihdon tasapainotuksen yhteydessä. Vesieristeiden kuntoa on tarkkailtava. Jos esim. kosteiden tilojen muovimatto on irti tai rikki, on siitä heti ilmoitettava taloyhtiön edustajalle.

Kaikista vesivahingoista on välittömästi ilmoitettava isännöitsijätoimistoon.

Kosteiden tilojen, mm. kylpyhuoneen seinäpinnalle saattaa muodostua hometta, jos tilan kosteus on jatkuvasti korkea ja tuuletus ei ole riittävää. Asukkaan tulee itse huolehtia kosteiden tilojen puhdistuksesta ja tuuletuksesta. Homeiden muodostuminen rakenteisiin ja homevauriot ovat usein ennalta ehkäistävissä taloyhtiön ja asukkaan yhteistoimin.