Tietoa kosteusvaurioista

korjaus

Mitä tehdä, jos havaitset kosteusvaurion?

Asukkaalla on välitön ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista huoneistonsa rakenteissa.

Jos kosteusvaurioihin ei puututa ajoissa,

  1. vaurio kehittyy nopeasti laajemmaksi
  2. korjauskustannukset kasvavat
  3. haitat asukkaalle korjauksesta lisääntyvät
  4. terveysriskit asukkaalle suurenevat.

Asukkaan tulee järjestää huoltomiehelle pääsy huoneistoon tarkastamaan ja huoltamaan kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluvia rakenteita tai laitteita.

Ilmoitus heti taloyhtiön edustajalle, jos

  • lattiapinnoitteet muuttavat väriään
  • tapetit irtoavat seinältä
  • maali ei pysy tai hilseilee seinällä tai katossa
  • sisätiloissa tuntuu homeen tai ”ummehtuneen” hajua
  • sisätiloissa on näkyvää homekasvustoa

Kosteusmittaus

Isännöitsijätoimiston suorittaman kosteusmittauksen tarkoitus on selvittää mahdollisen kosteusvaurion olemassaolo ja laajuus. Samalla määritellään korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön sekä osakkeenomistajan välillä. Lisäksi suunnitellaan tarvittavat, taloyhtiön vastuulla olevat korjaus-toimenpiteet. Isännöitsijätoimisto ei suorita kosteusmittausta huoneiston myyntitarkoitusta varten.

Osakkaat voivat pyytää asuntonsa kylpyhuoneen tai muiden asuintilojen kosteusarvojen mittausta mm. seuraavista syistä: kylpyhuoneremontin suunnittelu, epäily että rakenteet ovat kostuneet, outo haju jne. Osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle havaitsemistaan asuntonsa vioista.

Asunto-osakeyhtiölain 4. luvun 2§:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallitsemansa tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat. Sen on myös pidettävä kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Yhtiö vastaa asunnon rakenteista, kuten vesieristeistä ja rakenteissa olevista vioista. Kylpyhuoneiden pintamateriaalien esim. laatoitusten ja niiden saumojen katsotaan kuuluvan osakkaan vastuulle, mutta sen alla oleva kosteussulun tai vesieristyksen taloyhtiölle. Vesieristeenä oleva muovimatto on yhtiön vastuulla.

Osakas voi tilata kosteusmittauksen suorittamisen isännöitsijätoimistolta. Jos vika on taloyhtiöstä johtuva tai taloyhtiön vastuulle kuuluva, maksaa taloyhtiö kosteusmittauksen. Mikäli vika kuuluu osakkaan maksettavaksi tai mittaus ei aiheuta taloyhtiöltä mitään korjaustoimenpiteitä, on osakkaan maksettava kosteusmittauksesta ja huoneistokäynnistä aiheutuneet kulut.

Isännöitsijätoimisto mittaa rakenteiden pinnat pintakosteusmittareilla. Jos osakas haluaa mittauttaa asuntonsa muita olosuhteita, kuten sisäilmaa muilla mittausmenetelmillä, on hänen otettava yhteyttä esim. kaupunkinsa ympäristökeskukseen tai kuntotutkimuksiin erikoistuneisiin yrityksiin. Laajemman kuntotutkimuksen hinta on yleensä useita tuhansia markkoja. Jos tutkimuskustannuksia aiotaan laskuttaa taloyhtiöltä, on niistä aina sovittava etukäteen kirjallisesti isännöitsijätoimiston kanssa. Taloyhtiön vastuulla olevia vaurioituneita rakenteita ei saa purkaa ennen kuin isännöitsijätoimiston tai yhtiön hallituksen edustaja on käynyt ne tarkastamassa ja on sovittu muista menettelytavoista.

Osakkaiden tulee seurata huoneiston kosteiden tilojen vesieristeiden kuntoa, erityisesti lattiamattojen kuntoa lattiakaivon kohdalla ja muovimattojen hitsattuja saumoja. Mahdollisista vioista on viipymättä ilmoitettava ilmoitettava huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle. Kylpyhuoneiden lattiakaivot tulee säännöllisesti puhdistaa veden tulvimisen estämiseksi. Kylpyhuoneiden lattiakaivojen puhdistamisesta tulee huoneiston asukkaan huolehtia säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.