Oikeus asiakirjojen tilaamiseen

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee tahot, jotka ovat oikeutettuja isännöitsijätodistuksen tilaamiseen.

Osakkeiden omistaja  todetaan isännöitsijätoimiston ylläpitämästä osakeluettelosta.

Kuolinpesän hoitaja   esittää vainajan virkatodistuksen tai perukirjan sekä valtakirjat kaikilta kuolinpesän osakkailta.
Virkatodistuksen voi tilalta siitä seurakunnasta, jossa vainaja on viimeksi ollut kirjoilla. Seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen.
Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin aiemmasta seurakunnasta erikseen. Käyttökelpoisia valtakirjamalleja löytyy helposti verkosta mm. pankkien sivuilta.

Välitysliike  toimittaa kopion voimassa olevasta osakkeiden välitystä koskevasta myynti- tai vuokratoimeksiannosta.

Ym. asiakirjojen tilaamisen oikeuden osoittavat dokumentit tulee toimittaa tilauksen yhteydessä osoitteeseen toimisto@kh-isannointi.fi.