Kotivakuutus kuntoon

Osakkaille ja asukkaille

Asunto-osakeyhtiössä yhtiö vakuuttaa rakennuksen kiinteistövakuutuksella, jolloin asukkaan ei tarvitse huolehtia rakennuksen vakuuttamisesta. Irtaimiston kotivakuutus on kuitenkin tärkeä myös asunto-osakeyhtiössä asuvalle. Mikäli sinulla ei vielä ole kotivakuutusta, tai asumisesi on hiljattain muuttunut, ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi.

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu ja vahinkotilanteet

Osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiölain mukaan pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Yhtiö on velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto tms. johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat esimerkiksi huoneistoon asennetut pinnotteet, kuten tapetit, parketit ja kaakelit sekä asuntoon asennetut kaapistot, liesi ja muut vastaavat kiinteät sisusteet.

Kun kiinteistössä sattuu suurempi vahinko, esimerkiksi putkivuoto tai tulipalo, korvaa taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Rakennukselle otettu kiinteistövakuutus ei sen sijaan korvaa osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Vahinkoihin voi varautua irtaimistolle otettavalla kotivakuutuksella, josta korvataan myös kiinteille sisusteille sattuneet vahingot.

Koska asunto-osakeyhtiön ottama kiinteistön vakuutus ei koske osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvaa omaisuutta, jäävät sille sattuneet vahingot osakkaan itsensä kannettavaksi, vaikka hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon syntymiseen. Jos vahinko on syntynyt jonkun henkilön tuottamuksellisen menettelyn (varomattomuuden tai laiminlyönnin) seurauksena, on vahingon kärsineen mahdollista vaatia tältä vahingonkorvausta. On kuitenkin mahdollista, että vahingon aiheuttaja on varaton, jolloin korvausta ei häneltä saada perittyä. Toisaalta jos vahinko on syntynyt ilman kenenkään moitittavaa menettelyä, ei vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen ole mahdollista. Kun osakkaalla on irtaimiston kotivakuutus, voi hän kääntyä vahingon sattuessa vakuutusyhtiön puoleen.

Asumisen keskeytyminen

Vuoto- tai palovahinko kiinteistössä voi aiheuttaa tilanteen, jossa asunto on sen sisusteille aiheutuneen vahingon seurauksena tilapäisesti asumiskelvoton. Asukkaan on tällöin järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Useita viikkoja tai kuukausiakin jatkuvan tilapäisasumisen kustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin. Kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia. Kotivakuutus sen sijaan korvaa asumisen keskeytymisestä johtuneet vahingot, ja usein vakuutusyhtiö lisäksi auttaa tilapäisen majoituksen järjestämisessä.