Talon tavat

Osakkaille ja asukkaille

Talon Tavat laatukäsikirja on työkalu yhtiömme toimintapolitiikkaan kirjattujen asiakastyytyväisyyden luomista sekä jatkuvan sisäisen kehitystoiminnan ja tuloksellisen pienryhmätyöskentelyn toteuttamista varten. Se on kokonaisuus, jonka osia ovat

  • Yhtiömme organisaatiorakenne
  • Henkilökunta ja muut resurssimme
  • Määritellyt tehtävät ja toimenkuvat
  • Dokumentoidut toimintatavat (-prosessit) ja ohjeet

Toimintaohjeissa määrittelemme erikseen kunkin prosessin asiakkaat, palvelut ja niihin sisältyvät aineelliset tuotteet sekä parhaaksi katsomamme toimintatavan.

Talon Tavat on suunniteltu täyttämään myös ISO 9001:2000 standardin vaatimukset.